За всякакви проблеми свързани с вашите BroadLink устройства може да се обръщате към новия центъра за поддръжка на BroadLink. Центърът ще работи 24 часа от Понеделник до Петък.

Телефони за връзка:

North America: +1-40-4476-4482
Europe: +33-1-87-65-08-57
India & UAE : 1800-103-6262 (Toll Free)
Other Asian Countries: +91-1800-103-6262
Latin America: +55-11-4118-4618
Australia & New Zealand: +61-2-4067-5400